?
pictures/kdn-zure-regen-ico.pngluchtvervuilers
luchtvervuilers

Zure regen

Luchtvervuiling

Hiernaast zie je belangrijke luchtvervuilers.
Bij (1) zie je dat dat fabrieken zijn,
Bij (2) dat ook auto vervuilen,
Bij (3) dat ook mest vervuilt
en bij (4) dat rook uit huizen ook weer luchtvervuiling geeft.

De vervuiling komt door de lucht in regenwolken terecht.
Als het regent komen die vuile regendruppels naar beneden.
Die vervuilde regendruppels zijn heel zuur.
We noemen het daarom zure regen.
rodekool sap druppelen
rodekool sap druppelen

PROEF: ZURE REGEN

Nodig: 1 beker
1 waterstraal-pomp
1 kurk + 2 slangen
1 trechter
1 driepoot + gaasje
1 fles rode kool-sap
1 doos lucifers
1 stukje marmer of kalk
Vul een beker met 200 ml water
Doe er 50 druppels rode kool-sap bij.
Het kraanwater wordt (1) rood / blauw / groen. Kleur de onderstaande vakken met de juiste kleuren:
ZUURNEUTRAALZEEP-ACHTIG
KLEUR:

Onder de drie vakken staat wat deze kleur betekent in deze proef.
Kraanwater kleurt blauw en is dus (2) zuur / neutraal / anti-zuur.
Met het gekleurde water ga je rook van lucifers onderzoeken.
Maak de opstelling hieronder precies na.

opstelling om aan te tonen dat rook zuur is
Opstelling om aan te tonen dat rook zuur is


Laat de proef controleren door je leerkracht.

Steek daarna één lucifer aan.
Leg die op plek A, dus op het gaasje en onder de trechter.
De rook gaat (3) wel / niet door de trechter.

Zet nu de waterkraan zachtjes aan.
Leg weer een brandende lucifer onder de trechter.
De rook gaat (4) wel / niet door de trechter.
Daarna komt de rook in de fles.

Leg nu 3 lucifers onder de trechter.
Steek die met een vierde lucifer aan.
Herhaal dit vijf keer, steeds met vier nieuwe lucifers.
Zet daarna de waterkraan weer uit.

Het water in de fles wordt (5) roder / groener.
Het water is door de rook meer (6) zuur / neutraal / anti-zuur.
Met deze proef heb je zelf zure regen gemaakt.

PROEF: ZUREN BIJTEN

Nodig: Spullen van de vorige proef
Doe een stukje marmer of kalk in de beker.
Doe hier 50 druppels rode kool-sap bij.
De kleur wordt (7) rood / blauw / groen.
Marmer of kalk is (8) zuur / neutraal / anti-zuur.
Doe hier 100 ml azijn bij.
De kleur wordt (9) rood / blauw / groen.

Wat zie je gebeuren als je goed naar het marmer kijkt? belletjes.
Wat is er na een paar minuten met het marmer gebeurd? opgelost.

Schade aan gebouwen

Het azijn bijt het marmer weg.
Hier zie je wat er met een marmeren beeld gebeurt.
aantasting van marmeren standbeelden
Aantasting van marmeren standbeelden

Marmer zal door zure regen afslijten.

Schade aan vissen

Ook sommige meren blijken gevoelig voor zure regen.
De dieren en planten in die meren gaan dood.
In Zweden zijn meren waar geen vis meer in zwemt!

Schade aan planten

Zure regen is ook schadelijk voor onze bossen.
Het zuur bijt op de bladeren en naalden van onze bomen.
Wat er dan gaat gebeuren zie je hier:
aantasting van bossen
Aantasting van bossen

De toppen van de bomen gaan het eerste dood,
omdat daar de regen bovenop$ valt.
kalk strooien vanuit helicopter
kalk strooien vanuit helicopter

Drie soorten schade

Zure regen is dus schadelijk voor gebouwen, vissen en bomen.
Wat kunnen we tegen zure regen doen?
Je kan zure regen bestrijden door er anti-zuur op te doen.
Soda, marmer en kalk zijn anti-zuren.
In Zweden strooien ze soms heel veel kalk in de meren.
Hiernaast zie je ze kalk in een bos strooien.
Maar dit helpt allemaal maar eventjes.
Als er nieuwe zure regen komt moet je opnieuw gaan strooien.
Om het probleem op te lossen moet je de oorzaak weghalen.
En de oorzaak van zure regen is regen luchtvervuiling.

Vragen

1.
Vier belangrijke oorzaken van luchtvervuiling zijn:
fabrieken, auto, mest, schoorstenen .
2.
Zure regen veroorzaakt schade aan gebouwen, vissen, bomen.

Extra stof

3.
voorkeuren voor zuur of juist niet
Voorkeur voor zuur of niet?
Hier zie je welke dieren en planten in zuur water sterven.
Welke 2 vissen gaan het eerste dood als het water zuur wordt? Bittervoorn en forel.
En welke vis als laatste? Paling.
Slakken maken hun huisjes van kalk.
Waarom verdwijnen waterslakken als eerste als het water verzuurt?
Omdat hun huisje oplost en ze dan dood gaan

 
ANTWOORDEN


(1) blauw
(2) neutraal
(3) niet
(4) niet
(5) groener
(6) neutraal
(7) groen
(8) anti-zuur
(9) rood