?
pictures/kdn-spijsvertering-ico.pngspijsverterings kanaal
spijsverterings kanaal

Spijsvertering

Het spijsverterings-kanaal

Voedsel verteer je in je spijsverterings-kanaal.
Dit kanaal is een holle buis door je lichaam.
Je zou het simpel kunnen tekenen zoals hier.
Het voedsel wat je eet komt dus niet echt in je Iichaam.

Buis van binnen

Het gaat er via een kanaal doorheen.
Alleen de voedingsstoffen die wij nodig hebben halen we eruit.
Die stoffen komen via de wand van de buis in ons bloed.
En vanuit het bloed gaat het naar alle delen van het lichaam.
De wand van die buis heeft hele kleine openingen.
Om daar door te passen moeten we ons voedsel klein maken.
Dat ''klein maken'' noemen we spijsvertering.

Spijsvertering

Dat ''klein maken'' van ons voedsel doen we in stapjes.
De eerste stap is dat we ons voedsel kauwen.
Maar het voedsel moet nog veel kleiner worden gemaakt.
Dat doen we met spijsverterings-sappen.

Drie klieren

Op het spijsverterings-kanaal komen 3 klieren uit.
Die klieren spuiten een soort sap in het kanaal.
Kleur links de speeksel-klieren rood.
Kleur de gal-blaas geel.
Kleur de alvlees-klier groen.

In het echt

In het echt is de buis wel bijna 6 meter lang.
Met een rechte buis moet je dus meer dan 6 meter lang zijn.
In het echt loopt de buis dan ook anders:
Het spijsverteringskanaal loop niet recht, maar gekronkeld/in bochten.

Kleur de tekening met de juiste kleuren:
Kleur de speekselklieren weer rood.
Kleur de gal-blaas weer geel.
Kleur de alvlees-klier weer groen.
Kleur de lever bruin.
Kleur de maag blauw.
Kleur de slokdarm oranje.
Kleur de dunne darm roze.
Kleur de dikke darm grijs.
spijsvertering


Schrijf hieronder de weg die het voedsel gaat.
Gebruik daarbij de woorden: Maag, mond, dikke darm, dunne darm en slokdarm. Bijvoorbeeld zó: Het voedsel komt door de mond via de slokdarm in de maag.
Vandaar gaat het verder de dunne darm in. Die geeft het door aan de dikke darm.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
WC slot
WC slot

Diarree

In de mond, maag en darmen wordt ons eten een dunne brij.
Dat komt omdat er spijsverteringssappen bijkomen.
Soms zijn de darmen van streek.
Dan persen ze de dunne brij in één keer naar buiten.
Dat persen voel je als darm-krampen.
Je hebt dan diarree.
Diarree krijg je vooral als je verkeerd gegeten hebt.
Bijvoorbeeld als je bedorven voedsel eet.

Genezen van diarree

Diarree gaat meestal vanzelf weer over.
Wel is het slim om niet alles te blijven eten als je diarree hebt.
Bijvoorbeeld koffie en vet eten maken de diarree erger.
Als de diarree niet overgaat moet je naar de dokter.
litteken
litteken

Blinde darm-ontsteking

Waar de dunne darm in de dikke darm doorloopt zit een klein dood-lopend stukje darm.
Dat lijkt wel wat op een soort "worm".
We noemen het de blinde darm.
Zet een pijl en het woord "blinde darm" op de juiste plek in de grote tekening hierboven.

De blinde darm kan ontstoken raken.
Soms moet die dan met een operatie weggeknipt worden.
Hiernaast zie je iemand die aan zijn blinde darm ge-opereerd is.
Dat kan je zien aan het litteken.

Vragen

1.
Welke 3 klieren zorgen voor de spijsvertering? Speekselklier, alvleesklier en gal.
2.
Waarvan kan je diarree krijgen? Bedorven voedsel.
3.
Als je diarree hebt mag je geen vet eten, koffie, pruimen, uien,... eten.

Extra stof

4.
De 3 verschillende klieren maken verschillende soorten sap. Die 3 soorten sap maken ieder een onderdeel van het voedsel klein: speeksel maakt zetmeel klein, het gal-sap maakt vet klein, en het sap van de alvleesklier breekt eiwitten af. Schrijf op hoe de spijsvertering werkt. Gebruik daarbij de volgende woorden: voedsel, kauwen, speeksel, zetmeel, slikken, slokdarm, maag, dunne darm, gal-sap, vet, alvleesklier, eiwit, voedingsstoffen opnemen, dikke darm, uitpoepen.
Bijvoorbeeld zó: Het voedsel kauw je in je mond met speeksel.
Dat maakt het zetmeel klein.
Als je slikt komt het voedsel via de slokdarm in de maag.
Daarna gaat het door de dunne darm. Gal-sap maakt de vetten klein.
De voedingsstoffen worden opgenomen door de wand van de dunne darm.
Via de dikke darm poep je de rest weer uit. __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________.