?
pictures/kdn-meten-is-weten-ico.pngperspectief bedrog
perspectief bedrog

Meten is weten

PROEF: DE METER

Nodig: Lineaal
Als je de lengte van iets wilt weten, kun je die schatten.
Je gokt dan met je ogen hoe lang het ongeveer zal zijn.

Probeer nu de eerste kolom van de tabel hieronder in te vullen.
Schat zonder lineaal de lengtes die gevraagd worden.
Schrijf je schatting in de tabel onder geschat.
Meet daarna mèt de lineaal die lengtes precies na.
Schrijf je meting in de tabel onder gemeten.

geschatgemetenverschil?
Hoe breed is jouw tafel? (cm) (cm) (cm)
Hoe hoog is jouw tafel? (cm) (cm) (cm)
Hoe lang is je leerkracht? (cm) (cm) (cm)
Hoe lang is pijl AB ? (cm) (cm) (cm)
Hoe lang is pijl CD? (cm) (cm) (cm)


Vul onder verschil in hoeveel centimeter je ernaast zat.
emeen lineaaltje vert
Je ziet dat je niet altijd je ogen kunt vertrouwen.
Daarom hebben we afgesproken om altijd te meten in meters.
Elke lineaal gebruikt precies dezelfde meters.
Om precies te meten delen we meters op in kleinere stukjes.
We noemen dat centi-meters en milli-meters.
Grote stukken meten we met 1000 meters tegelijk: de kilometer.
De lineaal hiernaast is vijf (1) millimeter / centimeter / meter lang.
volumes
volumes

De liter

Je kan ook de lengte van een beker meten.
Maar je weet dan nog niet hoeveel erin kan.
Want de ronde bekers hiernaast hebben dezelfde hoogte.
Maar beker (2) A / B heeft de grootste inhoud.
Voor inhoud gebruiken we een andere maat: de liter.
Net als bij de meter kan je de liter in kleine stukken delen.
In scheikunde-proeven meet je vaak in milli-liters (afgekort: ml).
Schrijf bij de bekers hieronder het aantal milli-liter water.
 volumes aflezen
 volumes aflezen
 volumes aflezen
5 ml water. 200 ml water. 250 ml water.
volume van een vork
700

Volume van een voorwerp bepalen


Hier zie je hoe je de inhoud van een vork kan meten.
De beker wijst met water en vork samen 160 ml aan.
De beker wijst zonder vork 150 ml aan.
De inhoud van enkel de vork is dan dus 10 ml.
weegschaal
weegschaal

De gram

Net als bij lengte, kunnen we ook gewicht moeilijk schatten.
Daarom gebruiken we weeg-schalen.
Weegschalen wegen het gewicht in grammen.
Maar net als bij de meter kunnen we ook hier kilo gebruiken.
Zo noemen we 1000 gram een kilogram. Kortweg kilo, of kg.
En voor hele lichte dingen gebruiken we milli-grammen.
Op de weegschaal hiernaast liggen aardappelen.
De weegschaal weegt in (3) milligrammen / grammen / kilogrammen.
De aardappels wegen samen 11 kilogram.
slinger
slinger

PROEF: DE SECONDE

Nodig: 1 slinger
2 verschillende gewichten
1 horloge met seconden-wijzer

Met een horloge kun je de tijd nauwkeurig meten.
Vroeger kon men de tijd meten met een slinger.
Hang het lichte gewicht aan de haak van de slinger.
Geef de slinger een duw.
Meet hoelang de slinger over 60 zwaaien doet.
Over 60 slagen doet de slinger seconden.
slinger kleine uitslag
slinger kleine uitslag

Kleinere uitslag

Doe de proef nog een keer, maar nu met een kleinere duw.
Over 60 slagen doet de slinger nu seconden.
Het maakt (4) wel / niet uit hoever de slinger zwaait.
slinger kleine uitslag
slinger kleine uitslag

Zwaarder gewicht

Doe de proef nog een keer, nu met het zwaardere gewicht.
Over 60 slagen doet de slinger nu seconden.
Het maakt (5) wel / niet uit hoe zwaar de slinger is.
slinger extra gewicht
slinger extra gewicht

Korter touw

Klem het touw nu halverwege vast, zoals hiernaast.
Je hebt nu een slinger met een half zo lang touw.
Over 60 slagen doet de slinger nu seconden.
Het maakt (6) wel / niet uit hoe lang de slinger is.
slinger korter touw
slinger korter touw

klok maken

Zoek de lengte waarbij 60 zwaaien 60 seconde duren.
De slinger doet 60 slagen per minuut bij lengte cm.
Elke slag duurt nu dus precies 1 s.
Je hebt nu zelf een slinger-klok gemaakt!

Gas, water en elektriciteit

Bijna elk huis verbruikt gas, water en elektriciteit.
En in elk huis zitten dan 3 apparaten om dat te meten.

De gasmeter is getekend bij (7) A / B / C.
De electriciteit-meter is getekend bij (8) A / B / C.
De watermeter is getekend bij (9) A / B / C
verschillende meters die in elk huis zitten

Vragen

1.
Waarom is het vaak beter om te meten in plaats van te schatten?
Meten doet iedereen volgens afspraak precies hetzelfde, dus dan weet je samen waar je over praat
2.
Kruis bij de volgende dingen aan hoe je het meet.
De inhoud van een badkuip in (10) meters / liters / seconden
Hoe breed een badkuip is in (11) meters / liters / seconden
Een hardloopwedstrijd in (12) meters / liters / seconden

Extra stof

3.

soortelijk gewicht
soortelijk gewicht
Reken uit wat is de inhoud is van de aardappels .
De emmer is met water en aardappels samen 15 liter.
De emmer met water is zonder aardappels 5 liter.
De inhoud van de aardappels is dus 10 liter.

Dezelfde aardappels worden nu gewogen.
De weegschaal wijst 11 kilogram aan.
Als 10 liter aardappels 11 kilogram wegen,
dan weet men op de aardappel-fabriek
hoeveel zetmeel er in de aardappels zit.
En hoe meer zetmeel, hoe beter de aardappel.

 
ANTWOORDEN


(1) centimeter
(2) A
(3) grammen
(4) niet
(5) niet
(6) wel
(7) C
(8) B
(9) A
(10) liters
(11) meters
(12) seconden