?
pictures/kdn-krokodil-ico.pngKrokodil

Groot

Hier zie je een nijlkrokodil.
De nijlkrokodil kan ruim 6 meter lang worden.
nijl krokodil

Reptielen

Krokodillen behoren tot de groep van de reptielen.
Reptielen herken je aan 3 dingen:
1. Ze hebben schubben.
2. Ze leggen eieren met een schaal.
3. Ze zijn koudbloedig.

Schubben

De huid van de krokodil is gepantserd met schubben.
Waar heeft hij zijn dikste schubben? Op de (1) rug / buik.
De schubben dienen voor bescherming.
jong kruipt uit het ei
jong kruipt uit het ei

Eieren met een schaal

Het wijfje van de krokodil begraaft haar eieren in een kuil.
Vier maanden lang bewaakt het wijfje deze plek tegen vijanden.
Op de tekening hiernaast zie je een jong uit het ei komen.
Als ze uit het ei komen maken ze piepgeluiden.
Als de moeder dat piepen hoort graaft ze het zand weer weg.
De moeder neemt de jongen in de bek.
Zo brengt ze haar jongen veilig naar het water.
De moeder blijft haar jongen nog een hele tijd bewaken.
moeder bewaakt haar nest

De ontdekkers van Afrika kwamen thuis met vreemde verhalen.
Ze vertelden dat krokodillen hun eigen jongen opeten.
Wat hebben ze gezien? Dat de jongen naar het water gebracht werden.

Koudbloedig

Reptielen zijn koudbloedige dieren.
Dat betekent dat ze geen vaste lichaams-temperatuur hebben.
Als het buiten 10 graden Celcius is, is hun temperatuur óók 10 (C).
Als het buiten 35 (C) is, is hun temperatuur óók 35 (C).
Mensen zijn warmbloedig
Mensen hebben altijd een temperatuur van 37 (C).
Het maakt voor ons daarbij niet uit hoe warm het buiten is.
Koudbloedig wil niet zeggen dat reptielen van koud houden.
Krokodillen hebben juist veel zon nodig om het warm te krijgen.
emeen wereldkaart
emeen wereldkaart

Ze kunnen pas eten verteren als het warmer dan 27 (C) is!
Krokodillen komen daarom alléén in de tropen voor: In Zuid-Amerika, Afrika, Zuid-Azië en Noord-Australië.
Kleur de gebieden waar krokodillen leven op de kaart rood.
zwemmen door staartzwaaien

Zwemmen

Krokodillen kunnen in het water snel vooruit komen.
Dit doen ze door hun staart heen en weer te slaan.
De poten zijn dan tegen het lijf aangedrukt.
De krokodil gebruikt zijn poten alléén om te lopen.
De krokodil kan zich in het water goed verstoppen.
Als hij in het water ligt lijkt het net een boomstam.
Hieronder zwemt een krokodil nog verder onder water.
krokodil onder water

Nu steken alleen neus en ogen boven het water uit.
Waarom houdt de krokodil zijn neus boven water? Om adem te kunnen halen.

Drijven of zinken


Zonder te zwemmen kun jij (2) wel / niet lang onder water blijven?.
Zonder te zwemmen kom je vanzelf weer boven drijven.
Daarom maken duikers zich extra zwaar met een riem met stukken lood.
De krokodil heeft diezelfde truc ook al uitbedacht.
Hij slikt een paar kilo stenen in!
Met die stenen in zijn maag ligt de krokodil diep in het water.
hinderlaag
hinderlaag

Jagen

Krokodillen leven vooral van vis.
Maar ze kunnen ook grote prooien vangen.
Hiernaast staat een antiloop bij een drinkplaats.
Een krokodil komt onder water aanzwemmen.
Als hij de antilope weet te grijpen, trekt hij die onder water.
De antiloop zal dan verdrinken.

Vragen

1.
Drie kenmerken van reptielen zijn: ze hebben schubben, ze leggen eieren en ze zijn koudbloedig.
2.
Waarom piepen de jongen als ze uit het ei komen? Ze moeten door hun moeder opgegraven worden
3.
Wat is er van de krokodil te zien als hij op jacht is? Alleen neus en ogen

Extra stof

4.

zeeschildpad jongen
zeeschildpad jongen
Van een ander reptiel, de zeeschildpad, legt het wijfje haar eieren in het strand.
Hiernaast zie je hoe de jongen van de zeeschildpad zelf naar het water toe moeten rennen. Waarom bewaakt zij niet net als de krokodil haar eieren? Een zeeschildpad kan niet lang uit het water en is niet sterk.
5.
Zou zij de eieren even diep begraven als de krokodil? (3) Ja / nee, want de jongen moeten zichzelf kunnen uitgraven.

 
ANTWOORDEN


(1) rug
(2) niet
(3) nee