?
pictures/kdn-kikker-ico.pngDe kikker

Twee soorten

Hieronder staan twee soorten kikkers naast elkaar.
Kleur de bruine kikker lichtbruin.
BRUINE KIKKER GROENE KIKKER
bruine kikker
groene kikker
Is in Nederland algemeen,
ook in vijvers in dorpen en steden.
Zie je minder vaak in de stad,
wel in gebieden met goed water.
springende kikker
springende kikker

Kampioen springen

Kikkers springen met hun (1) voorpoten / achterpoten.
Een grote kikker kan wel 1 meter ver springen.
Dat is meer dan 10 keer zijn eigen lengte.
Tien keer je eigen lengte zou voor jou meter zijn.
kwakende kikker
kwakende kikker

Kwaken

In de lente vind je kikkers gemakkelijk als ze kwaken.
Hier zie je een groene kikker kwaken.
Bij iedere kwaak blaast hij zijn wangen op.
De mannetjes kwaken om vrouwjes te lokken.
De vrouwtjes komen op het gekwaak af.
parende kikker
parende kikker

Paring

Als een mannetje een vrouwtje ziet, klimt hij op haar rug.
Hij klemt zich met zijn (2) voorpoten / achterpoten vast.
Hij blijft net zolang zitten tot het wijfje haar eitjes legt.
Dat kan wel een hele dag duren.
Zodra ze de eitjes Iegt, spuit hij zijn zaad er overheen.
De bevruchte eitjes zwellen op tot een soort gelei (spreek uit: "zjelei").
We noemen het dan kikker-dril.
van kikkervis tot kikker

ontwikkeling vanuit kikkerdril
van dril tot kikkertje

Kikkervisjes

Als de kikker uit het ei komt heeft het (3) wel / geen staartvin.
We noemen zo'n larve daarom een kikkervisje.
Hier zie je hoe de kikkervis opgroeit tot kikker.
Bekijk hoe de ontwikkeling gaat en beantwoord dan de vragen hieronder.

Eerst komt uit het eitje van de dril een klein soort larfje.
Dat heeft een staart en kieuwen.


Daarna zie je (4) kieuwen verdwijnen / voorpoten komen / achterpoten komen.

Daarna zie je (5) voorpoten komen / achterpoten komen / staart verdwijnen.

Daarna zie je (6) voorpoten komen / achterpoten komen / staart verdwijnen.

Daarna zie je (7) voorpoten komen / achterpoten komen / staart verdwijnen.
jagende kikker
jagende kikker

Jagen

De kikker leeft vooral van slakken en insekten.
Hij vangt zijn prooi met zijn tong.
Hij kan die tong als een kermis-fluitje uitklappen.
De tong kleeft, zodat de prooi eraan vastplakt.

Amfibiën

De kikker is een amfibie.
''Amfibie'' betekent dat het dier in water én op het land leeft.
Hieronder zie je nog twee dieren die tot de amfibiën behoren.
pad
salamander
PAD SALAMANDER (kleine watersalamander)
overwinteren
overwinteren

Overwinteren

Kikkers overwinteren onderin de modder van een sloot.
Daar zal het niet snel gaan vriezen.
In het voorjaar komen ze dan weer naar boven.
Padden overwinteren niet in het water maar op het land.
In de lente trekken padden met z'n aller weer naar het water.
Daar gaan ze weer kwaken, paren en eitjes leggen.

Vragen

1.
In nederland zijn de meeste kikkers die men tegenkomt (8) bruine / groene kikkers.
2.
Waarom is de groene kikker bij ons zeldzamer geworden? Door watervervuiling.
3.
Waarom is ''kikker-vis'' een goede naam voor de kikkerlarve? Ze hebben een staartvin en kunnen zwemmen.
4.

waarschuwingsbord
waarschuwingsbord
Dit bord start een bepaalde tijd van het jaar langs sommige wegen.
Welke tijd? (9) voorjaar / zomer / herfst / winter.
Dat bord staat er om vooral (10) kikkers / padden te beschermen.

Extra stof

5.
De ogen staan bovenop de kop. Wat is daarvan het voordeel?
Hij kan boven het water uit kijken.
6.

grafiek
grafiek
Amfibiën kun je aan 3 dingen herkennen:
1 AMFIBIEN ZIJN KOUDBLOEDIG
Dat betekent dat ze géén vaste temperatuur hebben.
Als het buiten 25 graden Celcius is,
is hun temperatuur óók 25 graden Celcius.
En als het vriest zal een amfibie snel doodvriezen.
2 AMFIBIEN HEBBEN EEN NAAKTE HUID
De huid van amfibiën laat zuurstof door.
Zo kan de kikker een winter lang onder water blijven.
3 AMFIBIEN LEGGEN EIEREN ZONDER SCHAAL
De schaal van een vogel-ei beschermt tegen uitdrogen.
Amfibiën hebben niet zo'n beschermende schaal nodig,
omdat ze hun eitjes in het water leggen.

 
ANTWOORDEN


(1) achterpoten
(2) voorpoten
(3) wel
(4) kieuwen verdwijnen
(5) achterpoten komen
(6) voorpoten komen
(7) staart verdwijnen
(8) bruine
(9) voorjaar
(10) padden