?
pictures/kdn-braakballen-ico.pnguil slikt muis door
uil slikt muis door

Braakballen

Braken

Wij braken alleen als we ziek zijn.
We hebben dan bijvoorbeeld iets verkeerds gegeten.
Uilen eten elke dag iets "verkeerds".
Ze slikken namelijk muizen in hun geheel door.
Hier zie je dat de uil eerst de (1) kop / staart doorslikt.
braakbal
braakbal
In de maag van de uil wordt de muis verteerd.
Maar er blijft een rest over die voor de uil onverteerbaar is.
Die rest braakt de uil na een tijdje weer uit.
Zo'n bal onverteerbare resten heet een braakbal.
Braakballen vind je onder bomen waar de uilen rusten.
uitpluizen van een braakbal
uitpluizen van een braakbal

Uitpluizen

Hier pakt iemand met een pincet een braakbal op.
Met een naald wordt de braakbal uit elkaar getrokken.
Op die manier kan je uitpluizen wat de uil gegeten heeft.
uitgeplozen braakbal
uitgeplozen braakbal

Hiernaast zie je wat er allemaal in een braakbal kan zitten.
Schrijf de juiste letters bij de namen hieronder:
Een schedel van een muis zie je bij letter (2) A / B / C.
Een veer van een vogel zie je bij letter (3) A / B / C.
De resten van een kever zie je bij letter (4) A / B / C.
Het pluis in de bal zijn de haren van muizen.
De uil die deze bal braakte heeft laatst dus minstens 3 dieren gegeten.
uitgeplozen braakbal
uitgeplozen braakbal

PROEF: WAT EET EEN UIL?

Nodig: 1 braakbal
1 naald
1 pincet
Pak de braakbal met de pincet beet.
Trek met de naald kleine stukjes van de braakbal af.
Kleur in de muis de botjes die jij gevonden hebt rood.
skelet van een muis

Muizen-tabel

In de tabel hieronder zie je drie groepen muizen.
Je kan ze goed onderscheiden aan de tanden en kiezen.
Veldmuis Bosmuis Spitsmuis

eten graan (planten-eters)

eten planten en insecten (alles-eters)

eten insecten (insecten-eters)Planteneters hebben maalkiezenAlleseters hebben knobbelkiezenInsecteneters hebben puntkiezen

De kiezen van muizen zijn heel geschikt voor hun voedsel.
Maal-kiezen zijn geschikt voor (5) planten / insecten / alles.
Knobbel-kiezen zijn geschikt voor (6) planten / insecten / alles.
Punt-kiezen zijn geschikt voor (7) planten / insecten / alles.
bosuil slaat muis
bosuil slaat een muis

Uilen

Hier zie je dat uilen vangen met hun (8) snavel / klauwen.
Opzoeken van de muizen doen ze met hun oren en ogen.
Hun oren zijn zó goed dat ze muizen horen kruipen.

Uilen-tabel

Hieronder zie je drie soorten uilen.
Bij elke uil staan een paar uit elkaar gehaalde braakballen.
Zoek de muizenkaken hieronder op in de muizen-tabel hierboven.
Vul de uilen-tabel hieronder verder in.
Bosuil Ransuil Kerkuil

35 cm lang

35 cm lang

34 cm lang
Leeft in loof-bossen Leeft in naald-bossen Leeft bij weilanden

Eet het meest (9) veldmuis / bosmuis / spitsmuis

Eet het meest (10) veldmuis / bosmuis / spitsmuis

Eet het meest (11) veldmuis / bosmuis / spitsmuis

Uilen hebben veren met een extra zachte rand.
Als ze vliegen maken ze door die zachte veren nauwelijks geluid.

Die speciale veren zijn ervoor om hun prooi geruisloos te verrassen.

Vragen

1.
De resten die de uil uitbraakt noemen we braakballen.
2.
Uilen vangen vooral veel muizen.
3.
Uilen zijn (12) wel / geen nuttige dieren.
4.
Knobbelkiezen zijn geschikt om (13) planten / insecten / alles te eten.
5.
Puntkiezen zijn het geschiktst om (14) planten / insecten / alles te eten.
6.
knobbelkiezen
knobbelkiezen
De kiezen hiernaast zijn (15) maalkiezen / knobbelkiezen / puntkiezen.
7.
Een uil vangt muizen met zijn (16) snavel / klauwen.

Extra stof

8.
oehoe camouflage
oehoe camouflage
Uilen jagen in de nacht en verschuilen zich overdag in een boom om te slapen.
Bosuil, ransuil en oehoe hebben veren die wat lijken op boomschors.
Dat geeft goede camouflage in de bossen waar zij wonen.
Voor wie willen uilen met hun schutkleur onzichtbaar blijven?
Voor rustverstoorders als ze overdag slapen.
Hiernaast zit zo'n gecamoufleerde uil aan de (17) linkerkant / rechterkant voor een boomstam.
9.

steenuil
steenuil
De steenuil is een klein uiltje dat ook overdag vaak jaagt.
De steenuil eet soms muizen, maar nog veel vaker kevers en andere insecten.
Maar de steenuil eet ook veel regenwormen. Dit kan je niet onderzoeken met braakballen, omdat
wormen helemaal verteren en je er dus niets van terugvindt in de braakbal.
10.
oehoe verspreiding in Nederland SOVON
oehoe verspreiding in Nederland SOVON
De grootste uil die in Nederland voorkomt is de oehoe.
Vorige eeuw kwam hij bijna niet meer in Nederland voor.
Maar sinds 1996 broedt hij weer in het wild in Nederland.
Links zie je een kaart met de eerste broedplaats in Nederland.
Dat is in de buurt van (18) Maastricht / Utrecht / Amsterdam / Groningen
De broedplaats is op de kaart aangegeven met een (19) kleine stip / grote vierkante vlek
Zo kan je niet zien waar de broedplaats precies is.
Dat doen ze om te zorgen dat de nesten niet door iedereen gevonden kunnen worden.
Hieronder staat de oehoe getekend links naast de andere uilen die hierbesproken zijn.
Zoek de lengte van de uilen (van kop tot staart) nog eens op in de tabellen.
Schat nu de lengte van de oehoe en de steenuil door ze in de tekening hieronder te vergelijken.
oehoe grootte
oehoe grootte

De oehoe is ongeveer (20) 25 / 35 / 45 / 55 cm lang.
De steenuil is ongeveer (21) 25 / 35 / 45 / 55 cm lang.

 
ANTWOORDEN


(1) kop
(2) B
(3) C
(4) A
(5) planten
(6) alles
(7) insecten
(8) klauwen
(9) bosmuis
(10) veldmuis
(11) veldmuis
(12) wel
(13) alles
(14) insecten
(15) knobbelkiezen
(16) klauwen
(17) rechterkant
(18) Maastricht
(19) grote vierkante vlek
(20) 55
(21) 25