?
pictures/kdn-tillen-ico.pngdraaiende molen
draaiende molen

Tillen

PROEF: DRAAIKRACHT

Nodig: 1 gewicht

Voor deze proef moet je goed bedenken wat een draaipunt is.
Hier zie je een draaiende molen.
Het draaipunt is B.
gewicht tillen
gewicht tillen
Neem het gewicht in één hand.
Ga ermee staan op een plek waar je de ruimte hebt.
Houd de arm langs je lichaam naar beneden.
Draai met gestrekte arm het gewicht langzaam naar voren.
Je arm draait dan op plek A.
Hoeveel keer achter elkaar kun jij zó draaien? .
Waar voel je nu je spieren? In je schouder.
Bij een zwaarder gewicht moet je harder tillen.
Als het gewicht zwaarder is, wordt de draaikracht groter.
Ga nu dezelfde draai maken vanuit je elleboog.
Het draaipunt is nu plek B.
Hoeveel keer achter elkaar kan je zó draaien? (=vaker dan vanuit je schouder).
Waar voel je nu je spieren? In je bovenarm.
Met het gewicht dichterbij gaat de draai lichter.
Als de afstand groter is, wordt de draaikracht groter.
De draaikracht hangt van 2 dingen af gewicht en afstand.
goed en fout tillen
goed en fout tillen

Goed tillen

Van deze proef heb je iets geleerd over tillen.
Om makkelijk te tillen moet je zorgen dat de afstand klein is.
Dus moet je dicht tegen je lichaam aan dragen.
Je tilt dan vanzelf met je sterkste spieren: je beenspieren.
Goed tillen doe je vooral met de benen.
Fout til je als je je rug teveel gebruikt.

Schrijf op wie van de mensen hiernaast goed en wie fout tilt.

A tilt goed want zij tilt met haar benen.


B tilt fout want zij tilt met haar rug.


C tilt fout want zo tilt hij met zijn rug.


D tilt goed want zo tilt hij met zijn benen.


E tilt goed want zo tillen de benen.


F tilt goed want zo tillen de benen.
goede en foute houding
goede en foute houding

Houding

Spieren gebruik je niet alleen om te bewegen.
Ook als je zit gebruik je spieren.
Als je krom zit, gebruik je je spieren niet goed.
We noemen dat een slechte houding.
Je kan dan last van spierpijn krijgen.
Een goede houding heb je als je rug recht is.
En je benen moeten wel allebei op de grond staan.
bovenarmspieren
bovenarmspieren

PROEF: VOOR ELKE BEWEGING EEN APARTE SPIER


In de tekening zie je de spieren van de bovenarm getekend.
Als je je hand optilt gebruik je de buigspier.
Kleur de spier die je bij optillen gebruikt rood.
Als je de strekspier spant, wordt de arm gestrekt.
Vandaar de naam: strek-spier.
Voer nu de proeven hieronder uit.
Voer steeds eerst de opgegeven beweging uit.
Kleur dan de spier die je daarbij het meest voelt rood.
Beantwoord dan hoe die spier heet.
bovenarm30
Breng je hand naar je borst toe.
Doe dit 30 keer achter elkaar.
tekening
Buigspier van de bovenarm
bovenarm2
Duw je op tussen twee tafels (of druk je op op de grond).
Doe dit twee keer achter elkaar.
tekening
Strekspier van de bovenarm
bovenbeen
Zak door je knieën en ga weer rechtop staan.
Doe dit 10 keer achter elkaar.
tekening
Bovenbeenspier
vuist
Knijp je handen krachtig tot een vuist.
Doe dit 20 keer achter elkaar.
tekening
Onderarmspier