?
pictures/kdn-spijsvertering-ico.pngspijsverterings kanaal
spijsverterings kanaal

Spijsvertering

Het spijsverterings-kanaal

Voedsel verteer je in je spijsverterings-kanaal.
Dit kanaal is een holle buis door je lichaam.
Je zou het simpel kunnen tekenen zoals hier.
Het voedsel wat je eet komt dus niet echt in je Iichaam.

Buis van binnen

Het gaat er via een kanaal doorheen.
Alleen de voedingsstoffen die wij nodig hebben halen we eruit.
Die stoffen komen via de wand van de buis in ons bloed.
En vanuit het bloed gaat het naar alle delen van het lichaam.
De wand van die buis heeft hele kleine openingen.
Om daar door te passen moeten we ons voedsel klein maken.
Dat ''klein maken'' noemen we spijsvertering.

Spijsvertering

Dat ''klein maken'' van ons voedsel doen we in stapjes.
De eerste stap is dat we ons voedsel kauwen.
Maar het voedsel moet nog veel kleiner worden gemaakt.
Dat doen we met spijsverterings-sappen.

Drie klieren

Op het spijsverterings-kanaal komen 3 klieren uit.
Die klieren spuiten een soort sap in het kanaal.
De speeksel-klieren zijn rood.
De gal-blaas is geel.
De alvlees-klier is groen.

In het echt

In het echt is de buis wel bijna 6 meter lang.
Met een rechte buis moet je dus (1) _______________ meter lang zijn.
In het echt loopt de buis dan ook anders:
Het spijsverteringskanaal loop niet recht, maar (2) _______________________________.

De speekselklieren zijn roodgekleurd.
De gal-blaas is geel.
De alvlees-klier is groen.
De lever is bruin.
De maag is rood.
De slokdarm is oranje.
De dunne darm is roze.
De dikke darm is grijs.
spijsvertering


Schrijf hieronder de weg die het voedsel gaat.
Gebruik daarbij de woorden: Maag, mond, dikke darm, dunne darm en slokdarm. (3) ________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
WC slot
WC slot

Diarree

In de mond, maag en darmen wordt ons eten een dunne brij.
Dat komt omdat er (4) _______________________________ bijkomen.
Soms zijn de darmen van streek.
Dan persen ze de dunne brij in één keer naar buiten.
Dat persen voel je als darm-krampen.
Je hebt dan (5) __________.
Diarree krijg je vooral als je verkeerd gegeten hebt.
Bijvoorbeeld als je bedorven voedsel eet.

Genezen van diarree

Diarree gaat meestal vanzelf weer over.
Wel is het slim om niet alles te blijven eten als je diarree hebt.
Bijvoorbeeld koffie en vet eten maken de diarree erger.
Als de diarree niet overgaat moet je naar de dokter.
litteken
litteken

Blinde darm-ontsteking

Waar de dunne darm in de dikke darm doorloopt zit een klein dood-lopend stukje darm.
Dat lijkt wel wat op een soort "worm".
We noemen het de blinde darm.
Zet een pijl en het woord "blinde darm" op de juiste plek in de grote tekening hierboven.

De blinde darm kan ontstoken raken.
Soms moet die dan met een operatie weggeknipt worden.
Hiernaast zie je iemand die aan zijn blinde darm ge-opereerd is.
Dat kan je zien aan het (6) ____________.

Vragen

1.
Welke 3 klieren zorgen voor de spijsvertering? (7) ________________________________________.
2.
Waarvan kan je diarree krijgen? (8) ________________________.
3.
Als je diarree hebt mag je geen (9) ________________________________________ eten.

Extra stof

4.
De 3 verschillende klieren maken verschillende soorten sap. Die 3 soorten sap maken ieder een onderdeel van het voedsel klein: speeksel maakt zetmeel klein, het gal-sap maakt vet klein, en het sap van de alvleesklier breekt eiwitten af. Schrijf op hoe de spijsvertering werkt. Gebruik daarbij de volgende woorden: voedsel, kauwen, speeksel, zetmeel, slikken, slokdarm, maag, dunne darm, gal-sap, vet, alvleesklier, eiwit, voedingsstoffen opnemen, dikke darm, uitpoepen.
(10) ________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________.