?
pictures/kdn-afval-scheiden-ico.png
Afval scheiden

De vuilnisbelt

We krijgen in Nederland steeds meer afval.
We kunnen dat verbranden of op een vuilnisbelt storten.
Een vuilnisbelt is een grote hoop afval.
Veel afval zou nog best opnieuw gebruikt kunnen worden.
Zoals je onderdelen van een oude fiets nog kan gebruiken.
Op die manier kunnen we ook glas en papier her-gebruiken.
Maar daarvoor moeten we het afval wel scheiden.
Het afval voor her-gebruik wordt gescheiden van de rest.
Bekijk de afval-berg en de namen die erbij staan.
afvalberg
afvalberg
Schroot Glas Papier Groente-, Fruit-,
Tuinafval (GFT)
Klein chemisch
afval (gif)
Rest
auto
fiets
wasmachine
glas
potjes
flessen
krant
boeken
karton
sla-afval
thee-zakje
bladeren
batterij
nagellak
olie
pen
cola-blikje
plastic zak
het symbool voor kringlopen
het symbool voor
kringlopen

De kringlopen van glas

Veel afval kunnen we opnieuw gebruiken.
Zo kunnen we van gebruikt glas opnieuw glas maken.
We noemen dit een kringloop.
Hier zie je dat de kringloop van glas op 2 manieren kan. twee kringlopen voor glas


Schrijf de letters uit de tekening bij de juiste tekst:
Eerst moet je lezen of er statiegeld op het glas zit of niet, bij O.
Dat statiegeld krijg je terug als je glas inlevert, bij letter P.
Het statiegeld-glas gaat met een vrachtauto naar een fabriek bij N.
Daar wordt het glas schoongemaakt, bij I.
Het statiegeld-glas wordt tenslotte opnieuw gevuld, bij E.
Glas zonder statiegeld kan naar de glasbak, bij letter U.
Glasbak-glas wordt omgesmolten tot nieuw glas, bij W.

De zwarte pijlen horen bij allebei de kringlopen.
Kleur de overgebleven witte pijlen:
Kleur de pijlen van de statiegeld-kringloop blauw.
Kleur de pijlen van de glasbak-kringloop groen.

Nog meer kringlopen

Van oud papier kunnen we opnieuw papier maken.
Daarom moet oud papier in de papierbak.
Van Groente-, Fruit- en Tuin-afval (GFT) maken we compost.
Compost is voedsel voor planten.
Daarom gooien we groente in de GFT-bak.
Wat niet opnieuw gebruikt kan worden, kan in de grijsbak.
Dat afval wordt verbrand of komt op de vuilnisberg.
pictogrammen voor gevaarlijke stoffen

Klein chemisch afval

Als je afval weggooit moet je speciaal op gif letten.
Giftig afval moet apart in een klein chemisch afval emmer.
Zoek op wat de pictogrammen hiernaast betekenen.
Pictogram 1 betekent dat de stof giftig is.
Pictogram 2 betekent dat de stof schadelijk is.
Pictogram 3 betekent dat de stof ontvlambaar is.
Pictogram 4 betekent dat de stof explosief is.
Pictogram 5 betekent dat de stof bijtend is.